Магазини с нашите продукти по градове:

Магазини на верига Берьозка в цялата България: www.berezka.bg

Варна 

Бургас и Слънчев бряг 

Пловдив

Вашите поръчки за град София можете да изпратите тук: www.randi.bg

На картата са отбелязани зони за доставка за София от randi.bg:

За крайбрежие за градове от Варна до Бургас можете да поръчате доставка в нашия онлайн-магазин.